Toteutus

Eurooppa, meillä on ongelma!

Naiset muodostavat 52% koko Euroopan väestöstä, mutta vain 34,4% EU: n itsenäisistä ammatinharjoittajista ja 30% aloittavista yrittäjistä ovat naisia. Samanaikaisesti naisten ennätyksellinen työttömyysaste on ollut suurempi vuosien ajan maissa, joista on tietoja saatavilla. Ongelma on paljon suurempi yli 40-vuotiailla naisilla, koska heidän on vielä vaikeampaa löytää työtä ja päästä (tai palata) työmarkkinoille.

Yli 40-vuotiaille työtä hakeville naisille työllistyminen on haaste. Ollessaan pitkään työelämän ulkopuolella, saattavat he kohdata erilaisia negatiivisia oletuksia. Sukupuolen, iän ja pitkittyneen työttömyyden yhdistäminen on jotain, mikä tekee yli 40-vuotiaista naisista heikossa asemassa olevan kansalaisryhmän. Tästä johtuen työnantajien huolenaiheita työnhakijoiden ikään ja pitkäaikaistyöttömyyteen liittyen ovat:

  • heidän taitonsa ovat vanhentuneita
  • heidän asiantuntemuksensa on vanhentunut
  • heistä aiheutuvat työnantajakustannukset ovat suhteessa suuremmat
  • rekrytointiin liittyy riskejä

Tarkista!

Yllä mainituista syistä johtuen yhä useammat naiset valitsevat ratkaisuksi ongelmaansa itsenäiseksi yrittäjäksi alkamisen, keskittyen e-yrittäjyyteen.