Yhteistyökumppanit

TAPAA KUMPPANIMME

YSAO

YSAO (Ylä-Savon ammattiopisto) on osa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymää. Yhdeksän kunnan koulutuksen kuntayhtymä on tärkein toisen asteen ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja ammatillisen oppisopimuskoulutuksen tarjoaja alueella.

YSAO on yli 50-vuotias oppilaitos, jonka toiminnassa ikä ei näy. Oppilaitoksemme on aktiivinen toimija valituilla koulutusaloilla ja sen päätehtävä on kouluttaa osaavia ammattilaisia ​​työelämän tarpeisiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä on 1900 opiskelijaa vuodessa. Meillä on töissä yli 200 koulutuksen, kehittämisen ja palvelujen ammattilaista.

Ylä-Savon kuntaliitolla on aktiivinen rooli Ylä-Savon seudullisena kehittäjänä. Osallistumme aktiivisesti sekä koulutussektorin, että elinkeinoelämän alueellisiin hankkeisiin. Hankkeet tukevat paikallisen teollisuuden ja yritystoiminnan kehittämistä, YSAO:n henkilöstön ja koulutuksen kehittämistä sekä vahvistavat yritysten ja koulutusalan yhteistyötä.

Teemme aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja yhtenä tavoitteenamme on auttaa seutukuntaamme menestymään tulevaisuudessa. Päätavoitteemme on vastata Ylä-Savon liiketoiminnan tarpeisiin ja olemme myös aktiivinen toimija Ylä-Savon alueellisen liiketoimintastrategian toteuttamisessa.

WINONLINE-LINE

APID TORINO

Apid on Torinossa, Italiassa sijaitseva työnantajajärjestö. Se syntyi vuonna 1989 sen ansiosta, että naisyrittäjät liittyivät API Turiniin, paikalliseen pienten ja keskisuurten yritysten yhdistykseen, joka tarjoaa palveluita ja apua paikallisille yrityksille. Apid on voittoa tavoittelematon ja sukupuoleen perustuva yhdistys, joka edistää aktiivisesti uutta yrittäjyyskulttuuria, kehittää strategioita naisyrittäjien, yhtäläisten mahdollisuuksien, työ- ja yksityiselämän tasapainon, osallisuuden, monimuotoisuuden ja yritysten yhteiskuntavastuun tukemiseksi. Järjestön päätavoitteena on auttaa naisyrittäjyyttä sosioekonomisessa kehityksessä hyödyntämällä ja vahvistamalla ammatillisia taitoja ja verkottamalla naisyrittäjiä.

WINONLINE-LINE

p-consulting.gr

p-consulting.gr on IT, koulutus ja konsultointi yritys, sijainti Patras (Kreikka).

Yrityksen päätavoitteena on tarjota:

  • liiketoiminnan kannalta laadukkaat tietotekniikka- ja konsultointipalvelut yrityksille eri talouden aloilla,
  • koulutuspalvelut, jotka vastaavat eri kohderyhmien tarpeisiin (nuoret, peruskoulun ja toisen asteen opettajat, haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, vanhukset, työttömät, yrittäjät jne.),
  • IT-palvelut, jotka keskittyvät tietoverkkojen kehitykseen ja online-koulutusalustojen luomiseen,
  • projektipalvelujen hallinta ja kehittäminen, pääasiassa ihmisten, etenkin sosiaalisesti haavoittuvista ryhmistä tulevien ihmisten, elämän laadun parantamiseksi.

Yritys on aktiivinen jäsen EfVETissä (Euroopan teknisen ja ammatillisen koulutuksen foorumi). Yritys tarjoaa elinikäistä koulutusta ja edustaa kreikkalaisia ​​jäseniä järjestön ohjauskomiteassa Brysselissä.

Lisäksi yrityksellä on vakiintunut kumppanuusverkosto eri puolilta Eurooppaa, jonka kanssa on tehty yhteistyötä eurooppalaisissa hankkeissa. Yritys toimii työryhmien kautta useissa eurooppalaisissa foorumeissa ja järjestöissä.

Yrityksen henkilöstöllä on vahva kokemus ja osaaminen eurooppalaisista ja kansallisista projekteista.

WINONLINE-LINE

eurosuccess

Eurosuccess Consulting (Kypros) pystyy tarjoamaan dynaamisena nuorten tutkijoiden ryhmänä kattavan palvelupaketin, joka vastaa Kyproksen nykyaikaisten yritysten tarpeisiin erityisesti innovaatioiden ja teknologian toiminnoissa. EUROSUCCESS tunnisti toiminnan alkuvaiheista alkaen tarpeen luoda yhteyksiä Kyproksen talouden ja laajempien Euroopan markkinoiden välille ja painotti suuresti Kyproksen liittymisen Euroopan unioniin luomien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Nykyään EUROSUCCESS tarjoaa erilaisia ​​palveluja Kyproksen julkiselle ja yksityiselle sektorille. Se on myös alkanut osallistua aktiivisesti kansainväliseen toimintaan vakiintuneen kumppaniverkostonsa kautta.

Eurosuccess on tällä hetkellä mukana yli 60 elinikäisen oppimisen, ERASMUS + ja OIKEUS-ohjelmien hankkeissa, kolmessa niistä koordinaattorina. Se on myös yksi kansalaisjärjestöille suunnatussa Kyproksen kansallisen toimiston ja Norwegian Funds rahoittaman ohjelman arvioijista.

Lisäksi Eurosuccess Consulting on jäsenenä: Kansainvälisessä kauppaneuvostossa, Euroopan vankilakoulutusyhdistyksessä (EPEA), kouluopetuksen avaintaitoja koskevassa eurooppalaisessa verkostossa (KeyCoNet-verkosto), Kyproksen kauppa- ja teollisuuskamarissa (CCCI), Kyproksen työnantajien teollisuusliitossa (OEB) ja Nikosian kauppa- ja teollisuuskamarissa (NCCI). Lisäksi Eurosuccess Consulting on Kyproksen henkilöstöresurssien kehittämisviraston akkreditoitu ammatillisen koulutuksen keskus, joka on asianomainen julkinen viranomainen koulutuksen alalla.

WINONLINE-LINE

LSMPS

Liettuan koulutuksen ja tieteen ammattiliitto (LESTU)

Nykyaikainen, dynaaminen ja poliittisesti itsenäinen organisaatio, joka on luotu suojelemaan tehokkaasti jäsentensä ja muun opetushenkilöstön sosiaalisia, taloudellisia ja ammatillisia etuja kaikilla tasoilla – kansallisella, alueellisella ja institutionaalisella tasolla – ja vaikuttamaan koulutuspolitiikan suunnitteluun huomioiden kansalaisten tarpeet Liettuassa.

Uskomme, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi paitsi olemalla jäsenenä, myös olemalla heitä puolustavan kollektiivin jäsen ja rakentamalla yhteisön, jonka äänen kuulevat sekä työnantajat että hallitus. He näkevät, että olemme solidaarisia ja yhdistyneenä saavuttamme tavoitteemme paremmin kuin toimimalla yksin.
Tavoitteenamme on koulutusyhteisö, jonka vahvuus perustuu viestintään, sosiaaliseen kumppanuuteen ja sosiaalisten takuiden vahvistamiseen työehtosopimuksissa.
Millaisille kohderyhmillä?
Opetuslaitosten opettajille, kouluttajille, tutkijoille, opiskelijoiden tukihenkilöstölle, kirjastonhoitajille ja muulle kuin opetushenkilöstölle, jotka haluavat rakentaa kansalaisyhteiskunnan, joka huolehtii paitsi ihmisvastuusta myös oikeuksista sekä sosiaalisesta ja taloudellista hyvinvoinnista kaikille.
Mitä ja miten me teemme sen?
Edustamme ja puolustamme opetushenkilöstön ammatillisia, työelämän sekä taloudellisia ja sosiaalisia etuja ja annamme oikeudellista neuvontaa työsuhteissa. LESTU-tiimi koostuu pätevistä ammattilaisista, jotka

 

WINONLINE-LINE

Women Union Patras

Patraksen naisliitto on naisten ja haavoittuvien sosiaaliryhmien toiminnan tukemiseen keskittyvä humanitaarinen järjestö, jonka perusti vuonna 1991 rouva Koula Rogdaki.

Tänään, 29 vuotta myöhemmin, toiminnanjohtajana on Anna Maria Rogdaki, edesmenneen perustajan tytär. Hän on päättänyt täyttää äitinsä unelman ja viimeisen toiveen – E.GY.PA kasvaa isommaksi auttamalla useampia ihmisiä päivittäin – ja tässä tavoitteessa on onnistuttu.

Patraksen naisliitto on nyt Länsi-Kreikan suurin järjestö, jolla on yli viisi tuhatta aktiivista jäsentä ja lahjoituksien arvo on yli 300 000 euroa.

Tiedostamme, että apua tarvitsevia on paljon enemmän kuin niitä, jotka välittävät ja kamppailevat tasapuolisemman maailman saavuttamiseksi.

 

WINONLINE-LINE

Errotu

ERROTU on pk-yritys, joka on erikoistunut toimimaan arkkitehtuurin ja ikääntyvän yhteiskunnan ympärillä. Vuonna 2014 perustetulla yhtiöllä on kaksi toimintalinjaa: toisaalta konsultointi ja koulutus sekä toisaalta projektien ja suunnittelun hallinta ja kehittäminen. Koko toiminta on tarkoitettu

parantamaan ihmisten, erityisesti vanhusten, elämänlaatua rakennetun ympäristön kautta.

ERROTUn perustajajäsenillä on laaja kokemus yrittäjyydestä ja laadunhallintaprosesseista (ISO UNE 9001, ISO UNE 170001 ja ISO UNE 170002).

Perustajajäsenet ovat työskennelleet julkisten ja yksityisten laitosten konsultoinnissa, laadunhallinnassa, projektinhallinnassa, koulutuksessa ja alustaneet useissa kongresseissa ja foorumeilla. He ovat osallistuneet ja kehittäneet sekä kansallisia että kansainvälisiä T & K-hankkeita, joista suurin osa koskee väestön ikääntymisen ja rakennetun ympäristön vaikutuksia. Erasmus + -hankkeissa ne ovat olleet mukana useissa projekteissa: INTGEN, TECHsenior, GROWMAT, D-CARE, DEAL.

He tekevät läheistä yhteistyötä ympäristöihin liittyvissä toiminnoissa Aubixa-säätiön kanssa, joka pyrkii parantamaan dementiapotilaiden elämänlaatua.

WINONLINE-LINE
partners