Hankkeesta

Mikä on WinOnLine?

WinOnLine on Erasmus+ -osarahoitettu projekti, jonka päätavoitteet ovat:

 

 • Ymmärtää paremmin naisten odotuksia ja tarpeita koskien uutta teknologiaa ja verkkoyrittäjyyttä oppimisympärisössä
 • Uusien pedagogisten välineiden ja uuden tekniikan hyödyntäminen yli 40-vuotiaiden naisten digitalisaation ja yrittäjyystaitojen koulutuksessa;
 • Hyvien käytäntöjen vaihto kumppaneiden kesken;
 •  Luoda teoreettiset perustiedot digitaalisuus- ja yrittäjyystaitojen koulutuksen toteuttamiseksi yli 40-vuotiaiden naisten uudelleen- ja täydennyskoulutukselle.
 •  Perehdytään yli 40-vuotiaisiin alikoulutettuihin ja/tai heikosti koulutettuihin naisiin moninaisena ryhmänä aikuisopiskelijoina, joille koulutusta suunnitellaan heidän tarpeidensa mukaan.
WINONLINE
pc

Miksi?

Naiset muodostavat 52% koko Euroopan väestöstä, mutta vain 34,4% EU: n itsenäisistä ammatinharjoittajista ja 30% aloittavista yrittäjistä on naisia. Samanaikaisesti naisten ennätyksellinen työttömyysaste on ollut suurempi vuosien ajan maissa, joista on tietoja saatavilla. Ongelma on paljon suurempi yli 40-vuotiailla naisilla, koska heidän on vielä vaikeampaa löytää työtä ja päästä (tai palata) työmarkkinoille.

Yli 40-vuotiaille työtä hakeville naisille työllistyminen on haaste. Ollessaan pitkään työelämän ulkopuolella, saattavat he kohdata erilaisia negatiivisia ennakkoluuloja. Sukupuolen, iän ja pitkittyneen työttömyyden yhdistäminen on jotain, mikä tekee yli 40-vuotiaista naisista heikossa asemassa olevan kansalaisryhmän.

Tästä johtuen työnantajien huolenaiheita työnhakijoiden ikään ja pitkäaikaistyöttömyyteen liittyen ovat:

 • heidän taidot ovat vanhentuneita
 • heidän asiantuntemuksensa on vanhentunutta
 • heistä aiheutuvat työnantajan kustannukset ovat suhteessa suuremmat
 • rekrytointiin liittyy riskejä
WINONLINE

Miten?

Suunnitellut vaikutukset ja mahdolliset pitkän ajan hyödyt:

– Kehitetyt työkalut pysyvät mukana olevien organisaatioiden työkulttuurissa, ja niistä tulee uusi tapa toteuttaa strategisia toimia, joilla pyritään vahvistamaan naisten (erityisesti yli 40-vuotiaiden naisten) e-yrittäjyyttä.
– Koulutusmenetelmät ja -välineet ovat saatavilla verkkosivuilla ,ja koulutuksen tarjoajien, naisyhdistysten ja yrittäjyysjärjestöjen yhteisöissä. Niitä voidaan käyttää, toistaa tai mukauttaa uusiin muotoihin monin tavoin tavoittaen rajaton määrä ihmisiä.
– Tämän projektin verkostosta tulee myös yhteisö, jossa organisaatiot voivat jakaa parhaimmat käytännöt, työkalut, menetelmät ja haasteet sekä saadut tulokset.

Yhteenveto

olevista innovatiivisista ja tehokkaista käytännöistä ja välineistä naisten e-yrittäjyyteen

Yhteenveto

Napsauta alla nähdäksesi lisää
Klikkaa tästä

Mentorointi

naisille, jotka haluavat aloittaa e-yrittäjyyden;

Mentorointi

Napsauta alla nähdäksesi lisää
Klikkaa tästä

Online-koulutus

ohjelma verkkoyrittäjyydestä;

Online-koulutus

Napsauta alla nähdäksesi lisää
Klikkaa tästä

Video

tavoitteena naisten e-yrittäjyyden aseman parantaminen.

Video

Napsauta alla nähdäksesi lisää
Klikkaa tästä
WINONLINE

Kuka?

Hankekumppanuuden muodostavat seuraavat organisaatiot:

 • YSAO – Ylä-Savon ammatillinen koulutusyhtymä (Suomi)

 • ERROTU (Espanja)

 • APID Torino (Italia)

 • eurosuccess (Kypros)

 • Letu (Liettua)

 • p-consulting.gr (Kreikka)

 • Patras Women Union (Kreikka)