Yhteenveto olemassa olevista innovatiivisista ja tehokkaista käytännöistä ja välineistä naisten e-yrittäjyyteen

Yhteenveto on innovatiivinen paketti nykyisistä naisten e-yrittäjyyden tehokkaista käytännöistä ja välineistä. Näin varmistetaan, että kokoelmaan kootulla aineistolla on käyttöä kansallisille koulutus- ja neuvontaorganisaatioille, heidän kehittäessa innovatiivisia käytäntöjä sekä työkaluja naisten e-yrittäjyyden tueksi. Tätä yhteenvetoa voidaan pitää tilannekatsauksena nykytilanteesta, ja sitä tullaan päivittämään säännöllisesti.