Harjoittelu

Opitaan jotain uutta

training

Projektisuunnittelun alkuvaiheessa käytyjen keskustelujen perusteella koulutus kohdistetaan yli 40-vuotiaiden e-yrittäjiksi aikovien naisten tarpeisiin, pätevyyteen ja taitoihin.

Koulutusohjelma sisältää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä siitä, mitä on verkkoliiketoiminta, kuinka perustetaan yritys, lainsäädännöstä, tarvittavista tietoteknisistä taidoista, markkinointistrategioista, tarvittavista kompetensseista ja taidoista. Ohjelma sisältää (vähintään):

  • peruskonseptit verkkoyrityksen metodologioiden ja tekniikoiden luomiseksi
  • osallistujien osaamisten ja taitojen arviointi
  • tietotekniset taidot, joita tarvitaan verkkoyrityksen markkinoilla