Kaip tai daroma?

Hiustonai, turime problemą

Moterys sudaro 52% visų Europos gyventojų, tačiau tik 34,4% ES savarankiškai dirbančių asmenų ir 30% pradedančiųjų verslininkų yra moterys. Tuo pat metu daugelį metų šalyse, apie kurias yra duomenų, moterų nedarbo lygis yra didesnis nei vyrų. Vyresnėms nei 40 metų moterims dar sunkiau susirasti darbą ir patekti (arba vėl grįžti) į darbo rinką.

Moterims, vyresnėms nei 40 metų, įsidarbinti yra iššūkis. Ilgalaikiai bedarbiai gali susidurti su papildomomis neigiamomis nuostatomis. Lytis, amžius ir ilgalaikis nedarbas sukaria kombinaciją, dėl kurios vyresnės nei 40 metų moterys atsiduria ypač nepalankioje padėtyje.

Todėl pagrindiniai darbdavių susirūpinimą keliantys klausimai dėl vyresnio amžiaus ir ilgalaikių bedarbių moterų, ieškančių darbo, yra šie:

  • jų įgūdžiai yra pasenę;
  • jų kompetencija yra pasenusi;
  • jų kaina nusveria jų vertę;
  • jie kelia samdymo riziką

Patikrinkite čia!

Dėl minėtų priežasčių vis daugiau moterų, kaip savo problemos sprendimą, nurodo idėją tapti savarankiška verslininke, daugiausia dėmesio skiriant e. verslumui.