Apie

Kas yra „WinOnLine“?

WinOnLine is an Erasmus+ co funded project which main objectives are:

„WinOnLine“ yra „Erasmus +“ bendrai finansuojamas projektas, kurio pagrindiniai tikslai yra šie:

 

 • Geriau suprasti moterų lūkesčius ir poreikius mokymosi aplinkoje, susijusius su naujomis technologijomis ir e. verslumu;
 • Gerinti žinias apie naujų technologijų, skirtų mokyti vyresnes nei 40 metų moteris, neturinčių pakankamus skaitmeninių kompetencijų ir verslumo įgūdžių, naudojimas;
 • Keitimasis gerąja patirtimi tarp partnerių;
 • Suteikti skaitmeninių kompetencijų ir verslumo įgūdžių pagrindus žemos kvalifikacijos moterims, vyresnėms nei 40 metų;
 • • Pažinti nepakankamų įgūdžių ir (arba) žemos kvalifikacijos vyresnes nei 40 metų moteris, kaip besimokančių suaugusiųjų grupę, kuriai švietimas rengiamas pagal jų poreikius.
about
WINONLINE
pc

Kodėl?

Moterys sudaro 52% visų Europos gyventojų, tačiau tik 34,4% ES savarankiškai dirbančių asmenų ir 30% pradedančiųjų verslininkų yra moterys. Tuo pat metu, daugelį metų šalyse, apie kurias yra duomenų, moterų nedarbo lygis yra didesnis nei vyrų. Vyresnėms nei 40 metų moterims dar sunkiau susirasti darbą ir patekti (arba vėl grįžti) į darbo rinką.

Moterims, vyresnėms nei 40 metų, įsidarbinti yra iššūkis. Ilgalaikiai bedarbiai gali susidurti su papildomomis neigiamomis nuostatomis. Lytis, amžius ir ilgalaikis nedarbas sukaria kombinaciją, dėl kurios vyresnės nei 40 metų moterys atsiduria ypač nepalankioje padėtyje.

Todėl pagrindiniai darbdavių susirūpinimą keliantys klausimai dėl vyresnio amžiaus ir ilgalaikių bedarbių moterų, ieškančių darbo, yra šie:

 • jų įgūdžiai yra pasenę;
 • jų kompetencijos yra pasenusios;
 • jų kaina nusveria jų vertę;
 • • jos kelia samdymo riziką

 

WINONLINE

Kaip?

Numatomas poveikis ir galima ilgalaikė nauda:
– sukurtos priemonės taps dalyvaujančių organizacijų darbo kultūros dalimi ir padės įgyvendinti veiksmus, kuriais siekiama stiprinti moterų (ypač vyresnių nei 40 metų) e. verslumą.
– mokymo metodikos ir priemonės bus skelbiamos švietimo paslaugų teikėjų, moterų asociacijų ir verslo organizacijų interneto svetainėse ir bendruomenėje. Jos galės būti naudojamos  pakartotinai arba įvairiais būdais pritaikytos naujoms formoms, pasiekiant neribotą skaičių žmonių.
– šio projekto tinklas taip pat taps erdve, kurioje organizacijos galės dalytis savo geriausia patirtimi, įrankiais, metodikomis ir iššūkiais bei gautais rezultatais.

Sąvadas

Esamos novatoriškos ir veiksmingos moterų e. verslumo praktikos ir priemonių rinkinys

Sąvadas

Spustelėkite žemiau, jei norite pamatyti daugiau
Paspauskite čia

Mentorystė

moterims norinčioms būti e. verslininkėmis;

Mentorystė

Spustelėkite žemiau, jei norite pamatyti daugiau
Paspauskite čia

Internetinė mokymo

moterų e. verslininkių programa;

Internetinė mokymo

Spustelėkite žemiau, jei norite pamatyti daugiau
Paspauskite čia

Vaizdo įrašas

skirtas skatinti moterų e. verslumą

Vaizdo įrašas

Spustelėkite žemiau, jei norite pamatyti daugiau
Paspauskite čia
WINONLINE

Kas?

Projekto partneriais yra šios organizacijos:

 

 • Ylä-Savo profesinis koledžas (Suomija)

 • ERROTU (Ispanija)

 • APID Torino (Italija)

 • eurosuccess (Kipras)

 • LESTU (Lietuva)

 • p-consulting.gr (Graikija)

 • Moterų sąjunga „Patras“ (Graikija)