εκπαίδευση

Ας μάθουμε κάποια νέα δεδομένα

training

Σύμφωνα με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εταίρων, στο αρχικό στάδιο προγραμματισμού του Έργου, η εκπαίδευση θα εστιάζει στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των γυναικών άνω των 40 ετών, που θέλουν να γίνουν e-επιχειρηματίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για το τι είναι μια e-επιχείρηση, πώς δημιουργείται, το νομοθετικό πλαίσιο, τις απαιτούμενες ψηφιακές ικανότητες, τις στρατηγικές μάρκετινγκ κ.ο.κ.. Κατ’ ελάχιστο, θα περιέχει τα ακόλουθα:

  • Βασικές έννοιες σχετικά με τη δημιουργία μιας e-επιχείρησης, μέθοδοι και τεχνικές,
  • Βασικές ικανότητες και δεξιότητες για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
  • Απαιτούμενες δεξιότητες πληροφορικής για την προβολή μιας e-επιχείρησης