Verkkokysely naisille

Verkkokysely naisille

Kumppanuutemme tekee online-kyselyn naisille, jotka haluavat tulla sähköisiksi yrittäjiksi.

Kyselylomakkeen täyttäminen vie vain 3 minuuttia.

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa yrittäjyyteen ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvä tietotaso, yrittäjyyteen liittyvien taitojen ja osaamisen puute, tietotekniikkataidot ja markkinointi sekä odotukset sähköisen yrittäjyyden koulutusohjelmasta.

Verkkokysely tapahtuu Erasmus + -hankkeen toteuttamisen yhteydessä WinOnLine, se keskittyy yli 40-vuotiaisiin naisiin ja pyrkii kouluttamaan heidät sähköisiin yrittäjiin.