Kysely naisyrittäjille

  • englanti
  • liettua
  • espanja
  • kreikka
  • italia

YSAO – Ylä-Savon ammattiopisto on tekemässä online-kyselyä, jonka kohderyhmänä ovat verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneet naiset.

Kyselyyn vastaaminen vie vain 3 minuuttia.

Tarkoituksena on tunnistaa:

• yrittäjyyttä ja sähköistä liiketoimintaa koskeva tietotaso,
• yrittäjyyteen, IT-taitoihin ja markkinointiin liittyvien taitojen ja osaamisen puutteet,
• odotukset verkkoyrittäjyyden koulutusohjelmalta.

Verkkokysely tehdään osana Erasmus+ ohjelman WinOnLine -hankkeen toteutusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat naiset ja tavoitteena on kouluttaa yli 40-vuotiaita naisia verkkoliiketoiminnan yrittäjiksi.