Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για e-επιχειρηματίες.

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Κεφάλαιο 1ο “Τι είναι η επιχειρηματικότητα;”
  8 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 2. Κεφάλαιο 2ο “Από την ιδέα στην επιχείρηση ”
  7 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 3. Κεφάλαιο 3ο “Διαδικτυακό Μάρκετινγκ”
  10 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 4. Κεφάλαιο 4ο “Επιχειρηματική Δικτύωση”
  6 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 5. Κεφάλαιο 5ο “Συγκέντρωση Κεφαλαίων - Χρηματοδότηση”
  6 Ενότητες
 6. Κεφάλαιο 6ο “Pitching”
  3 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 7. Annex
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο

Η γνώση του τρόπου συνεργασίας είναι θεμελιώδης απαίτηση για κάθε τομέα και μέγεθος επιχείρησης. Δεν είναι, όμως, μια έμφυτη ικανότητα, ή τουλάχιστον όχι για όλους. Οι λεπτές εργασιακές ισορροπίες συχνά παραβιάζονται από παράγοντες όπως το άγχος, η απειρία, η έλλειψη κινήτρων ή ο υπερβολικός ζήλος, από την επιθυμία για επίδειξη κ.λπ.. Επιχειρήσεις που βασίζουν τις δραστηριότητές τους σε ομάδες εργασίας χρησιμοποιούν την τεχνική Χτίσιμο Ομάδας για την:

 • Ανάπτυξη ίδιου προσανατολισμού στα άτομα που συμμετέχουν στο ίδιο έργο, δραστηριότητα ή εργασία,
 • Δημιουργία κλίματος συνεργασίας, επικοινωνίας, συνοχής και επιδίωξης κοινών στόχων,
 • Ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων συνεργασίας και συναδελφικότητας.

Το «χτίσιμο ομάδας» είναι μια δραστηριότητα που στοχεύει στον σχηματισμό μιας ομάδας ατόμων. Συγκεκριμένα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο στόχος είναι η εξασφάλιση του μεγίστου των αποδόσεων των υπαλλήλων.

Το χτίσιμο ομάδας μπορεί να είναι εκπαιδευτικού τύπου εάν σχετίζεται με συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν από λεπτομερή ανάλυση ή μπορεί να είναι απλά διαδραστικού τύπου, εάν ο στόχος είναι η ψυχαγώγηση της ομάδας και ανάπτυξης ενός αισθήματος στα μέλη μιας επιχείρησης ότι ανήκουν σε μια ομάδα.

Συχνά, γίνεται σύγχυση ανάμεσα στον όρο «χτίσιμο ομάδας» και στον όρο «ομαδικότητα», αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια λεπτή διαφορά: στην ομαδικότητα, τα άτομα είναι ήδη μέρος μιας προκαθορισμένης ομάδας και ο σκοπός αυτής είναι να τα κάνει να λειτουργούν με πιο συνεργιστικό τρόπο μεταξύ τους.

Στο χτίσιμο ομάδας, από την άλλη πλευρά, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα ή να βοηθηθούν οι ηγέτες να διαχειριστούν και να βελτιώσουν συμπεριφορές και δυναμικές που κάνουν την ομάδα τους πιο αποτελεσματική, μαθαίνοντας επίσης να είναι καλοί «προπονητές» – αυτός που ξέρει πώς να αναπτύσσει το κίνητρο κάθε συνεργάτη.

Οι ατομικές δεξιότητες που ένα μέλος μιας ομάδας πρέπει να έχει ή, μέσω της οικοδόμησης ομάδας, να αναπτύξει και να ενισχύσει είναι:

 • ενεργή ακρόαση,
 • κατανόηση: η ικανότητα να βάλετε τον εαυτό σας στην θέση κάποιου άλλου για την καλύτερη κατανόηση των αντιδράσεων του σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο,
 • ένδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος,
 • συνέπεια,
 • διαθεσιμότητα: η στάση του να διακρίνουμε πότε πρέπει να κάνουμε κάτι και πότε να λέμε «όχι» σε συνεχή αιτήματα για εργασία, απλά επειδή κάποιος θέλει να επωφεληθεί,
 • ικανότητα αναγνώρισης λαθών,
 • ενεργή συνεισφορά,
 • ευγένεια.

Για να είναι αποδοτική η ομάδα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και επομένως να θεωρηθεί σε επιχειρηματικό επίπεδο ως λειτουργική, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Σαφείς ρόλους και στόχους: κάθε μέλος πρέπει να γνωρίζει πλήρως και με σαφήνεια τι καλείται να κάνει και για τι ευθύνεται,
 • Καλή επικοινωνιακή ροή: η επικοινωνία πρέπει να είναι σταθερή, πολυεπίπεδη και προς όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να προκύπτουν άμεσα λύσεις στα τυχόν προβλήματα,
 • Εμπιστοσύνη στην ομάδα: να υπάρχει η βεβαιότητα ότι όλα τα μέλη της ομάδας είναι παρόντα και διαθέσιμα,
 • Ευθυγράμμιση: όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να γνωρίζουν τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί και να μοιράζονται το ίδιο «όραμα»,

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο σχετικά με το Χτίσιμο Ομάδας: