Επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για e-επιχειρηματίες.

0% Oλοκληρωμένο
0/0 Βήματα
 1. Κεφάλαιο 1ο “Τι είναι η επιχειρηματικότητα;”
  8 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 2. Κεφάλαιο 2ο “Από την ιδέα στην επιχείρηση ”
  7 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 3. Κεφάλαιο 3ο “Διαδικτυακό Μάρκετινγκ”
  10 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 4. Κεφάλαιο 4ο “Επιχειρηματική Δικτύωση”
  6 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 5. Κεφάλαιο 5ο “Συγκέντρωση Κεφαλαίων - Χρηματοδότηση”
  6 Ενότητες
 6. Κεφάλαιο 6ο “Pitching”
  3 Ενότητες
  |
  1 Ερωτήσεις γνώσεων
 7. Annex
Εξέλιξη εκπαιδευτικού προγράμματος
0% Oλοκληρωμένο

Αλλά πώς μπορείτε να εκτιμήσετε εάν η επιχειρηματική σας ιδέα μπορεί να αποδειχθεί επιτυχημένη ή εάν προορίζεται να παραμείνει κλειστή σε ένα συρτάρι, επειδή δεν έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να την καταστήσει μια παραγωγική εταιρεία;

Όταν πρόκειται να κάνετε αυτήν τη σημαντική αξιολόγηση (η οποία είναι η βάση ολόκληρης της πορείας που θα αντιμετωπίσετε κατά τη φάση εκκίνησης), πρέπει να αποφύγετε να κάνετε ένα πολύ συνηθισμένο λάθος: να περιορίσετε το όραμά σας εξετάζοντας το μόνο υπό οικονομικούς όρους.

Όταν προκύπτει μια καλή ιδέα, η πρώτη πτυχή που συνήθως αξιολογείται και αναλύεται είναι η οικονομική: έχω αρκετά χρήματα για να μετατρέψω αυτήν την ιδέα σε επιχείρηση;

Αυτή είναι μια πραγματικά σημαντική ερώτηση και είναι υποχρεωτικό να την κάνετε, γιατί η οικονομική πτυχή είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας επιχείρησης, αλλά δεν είναι μόνο αυτή που πρέπει να αναλύσετε. Στην πραγματικότητα, εάν περιοριστείτε στην αξιολόγηση μόνο αυτής της πτυχής της επιχειρηματικής σας ιδέας, είναι πολύ πιθανό να μην προχωρήσετε στη δημιουργία της επιχείρησης σας.

Για να καταλάβετε εάν μια επιχειρηματική ιδέα μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί, πρέπει να αξιολογήσετε διάφορες πτυχές. Για να εξετάσετε σωστά όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής σας ιδέας, μπορείτε να συντάξετε εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις εταιρείες για να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα μιας επιχείρησης.

Πολύ συχνά υπάρχει σύγχυση μεταξύ της Επιχειρηματικής Ιδέας, Επιχειρηματικού Μοντέλου και Επιχειρηματικού Σχεδίου, αλλά θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

 • Επιχειρηματική Ιδέα: αφορά τα χαρακτηριστικά της ίδιας της ιδέας, συμπεριλαμβανομένης της σκοπιμότητας, της κερδοφορίας, της βιωσιμότητας, της αποδοχής από τους δυνητικούς πελάτες και της ανταγωνιστικότητας.
 • Επιχειρηματικό Μοντέλο: σε αυτήν την περίπτωση, αναφερόμαστε σε ένα μοντέλο που έχει ως σκοπό να καθορίσει το πως η επιχείρηση σας λειτουργεί και πως μπορεί να δημιουργήσει αξία για τους μέτοχους και τους πελάτες.
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο: όταν μιλάμε για επιχειρηματικά σχέδια, αναφερόμαστε σε ένα έγγραφο το οποίο απεικονίζει ποιοτικά και ποσοτικά τους μελλοντικούς στόχους της επιχείρησης και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη αυτών.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για νεοσύστατες/startup επιχειρήσεις είναι ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον Alexander Osterwalder.

Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου είναι ένα στρατηγικό εργαλείο. Έρχεται με τη μορφή ενός γραφικού σχήματος και είναι χρήσιμος για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων ή την τελειοποίηση των υφιστάμενων. Μια εταιρεία δημιουργεί αξία για τους πελάτες της όταν τους βοηθά να ικανοποιήσουν μια ανάγκη, να εκπληρώσουν μια επιθυμία ή να λύσουν ένα πρόβλημα. Αξιοποιώντας τη λογική της «οπτικής σκέψης», ο καμβάς του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργεί ένα είδος καθολικής γλώσσας: σας επιτρέπει να μοιράζεστε και να απλοποιείτε περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, καθιστώντας τις κατανοητές σε όλους.

Είναι ένα απλό οπτικό πρότυπο χωρισμένο σε 9 ενότητες που καλύπτουν όλα τα στοιχεία ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης όταν σχεδιάζετε ενέργειες/δράσεις που σχετίζονται με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής σας. Σας βοηθά να εστιάσετε με σαφήνεια σε βασικά σημεία της επιχείρησής σας και είναι εύκολα προσαρμόσιμο καθώς το επιχειρηματικό σας μοντέλο αναπόφευκτα εξελίσσεται.

Τα 9 τμήματα μπορούν να χωριστούν σε 4 κύρια μέρη:

 1. Πελάτες: περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, ποιοι είναι, πώς τους προσεγγίζετε και πώς αλληλεπιδράτε μαζί τους.
 2. Προσφορά: σχετίζεται με την πρόταση αξίας, τι προσφέρετε, πώς το προσφέρετε και γιατί πρέπει να προτιμηθείτε από τους άλλους.
 3. Υποδομή: αφορά τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που αναζητούνται και πραγματοποιούνται.
 4. Χρηματοδότηση: σχετίζεται με μεθόδους κέρδους και προβλέψεις κόστους.

Για να γράψετε έναν σωστό καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, ξεκινήστε να εφαρμόζετε τα ακόλουθα:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

Αντιπροσωπεύει την καρδιά του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου και επομένως την καρδιά της επιχείρησής σας και την αξία που παρέχετε στους πελάτες σας. Συγκεκριμένα δείχνει πως θέλετε να αντιλαμβάνονται οι πελάτες την επιχείρηση σας, τι σας κάνει ξεχωριστούς/-ές, πώς ικανοποιείτε μια επιθυμία και τι προσφέρετε.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΞΙΑ;

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσδιορίσετε τις διαφορετικές ομάδες ατόμων στις οποίες η εταιρεία σκοπεύει να απευθυνθεί. Είναι σημαντικό να καθορίσετε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες σας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε ένα σαφές όραμα για την αγορά στην οποία απευθύνεστε ή επιθυμείτε να απευθυνθείτε.

ΚΑΝΑΛΙΑ

Τα κανάλια είναι τα μέσα και οι τρόποι με τον οποίο προσεγγίζετε, ή σκοπεύετε να προσεγγίσετε τους πελάτες. Η προσέγγιση πελατών έχει διαφορετικά στάδια, τα οποία θα πρέπει να αναλύσετε. Επίσης, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν προσεγγίζετε τους πελάτες μόνο δίνοντάς τους την ευκαιρία να αγοράσουν το προϊόν σας, αλλά παρουσιάζοντας τους και το όραμα της επιχείρησης σας.

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αφορά την καταγραφή των σχέσεων που έχετε δημιουργήσει με διάφορους πελάτες. Είναι σημαντικό να αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους χτίζετε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σίγουρα θα χρειαστείτε και άλλα άτομα για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας. Για να υλοποιήσετε την επιχειρηματική σας ιδέα (ή και για να επεκτείνετε την επιχείρηση σας), υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε και να επιτύχετε τους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτοί είναι συνεργάτες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πολύ απλά, είναι οι πιο σημαντικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει η επιχείρηση σας, προκειμένου να λειτουργήσει το επιχειρηματικό μοντέλο και κυρίως να μπορέσει να υλοποιηθεί η πρόταση αξίας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ποιος πόρος επιτρέπει στη νεοσύστατη επιχείρηση σας να έχει ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την πάροδο του χρόνου; Πρέπει να εντοπίσετε τι είναι μοναδικό για εσάς που οι άλλοι δεν έχουν.

ΕΣΟΔΑ

Τι / πώς / πότε πρέπει να πληρώσει ο πελάτης μου;

Τι / πως / πότε πρέπει να κερδίσω;

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τέλος, από αυτά που γράψατε στον υπόλοιπο Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των πόρων, των δραστηριοτήτων και των βασικών συνεργατών, βρίσκετε το κόστος που θα πρέπει να αναλάβετε για να πραγματοποιήσετε το έργο σας.

Βίντεο για περαιτέρω κατανόηση:

 • The Business Model Canvas – 9 Steps to Creating a Successful Business Model – Startup Tips (διάρκεια 10 λεπτά):
 • Osterwalder explaining the Business Model Canvas in 6 Minutes (διάρκεια 7 λεπτά and 20 δευτερόλεπτα)