%-Dημέρες:%-Hώρες:%-Mλεπτά:%-Sδευτερόλεπτα:

Mentoring

 

Οι γυναίκες που θα συμμετάσχουν στη πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα έχουν μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα την οποία θα επιθυμούν να αναπτύξουν, θα μπορούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα mentoring, μέσω του οποίου έμπειροι επαγγελματίες (μέντορες) θα τις υποστηρίξουν και θα τις εμψυχώσουν προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να κάνουν την ιδέα τους πράξη, να δημιουργήσουν τη δική τους e-επιχείρηση, να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Η διαδικασία του mentoring δε θα είναι ίδια με αυτή της εκπαίδευσης, καθώς οι μέντορες δεν θα εκπαιδεύουν τις γυναίκες για ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν για την επιχειρηματικότητα, αλλά θα ακούν και θα αλληλεπιδρούν με τις γυναίκες που θα συμμετέχουν, προκειμένου να αναγνωρίσουν από μόνες τους τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν και τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους e-επιχείρηση.

Το mentoring θα ενισχύσει τις γυναίκες προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίσουν:

  • τους προσωπικούς τους στόχους που αφορούν τη σταδιοδρομία τους και την ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας,
  • τις διαφορετικές προοπτικές που έχουν,
  • τις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων δικτύων επαφών,
  • τις ευκαιρίες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εξεύρεση πόρων
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.