Διαδικτυακή έρευνα για Γυναίκες

  • Αγγλικα
  • Φινλανδικη
  • Λιθουανικα
  • Ισπανικα
  • Ιταλικα

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα χρειαστούν μόλις 3 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

 

Οι p-consulting.gr και Ένωση Γυναικών Πάτρας από την Ελλάδα και η Eurosuccess Consulting από την Κύπρο, πραγματοποιούν διαδικτυακή έρευνα, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για την e-επιχειρηματικότητα ή/και είναι e-επιχειρηματίες.

 

Σκοπός της έρευνας είναι:

  • η διερεύνηση των υφιστάμενων γνώσεων σε ό,τι αφορά την e-επιχειρηματικότητα,
  • η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την πληροφορική και το μάρκετινγκ,
  • ο εντοπισμός των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, με θέμα την e-επιχειρηματικότητα.

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ WinOnLine.

Το Έργο επικεντρώνεται στις γυναίκες, με έμφαση στις γυναίκες άνω των 40 ετών, οι οποίες ενδιαφέρονται για την e-επιχειρηματικότητα.

Στόχος του Έργου είναι η εκπαίδευση και καθοδήγηση των γυναικών, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους e-επιχείρηση