Τι είναι το WinOnLine;

Το WinOnLine είναι ένα Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, του οποίου κύριοι στόχοι είναι:

 • Καλύτερη κατανόηση των γυναικείων προσδοκιών και αναγκών σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζοντας στις νέες τεχνολογίες και το e-επιχειρείν.
 • Βελτιωμένη γνώση και χρήση των παιδαγωγικών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση γυναικών άνω των 40 ετών με χαμηλές ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.
 • Δημιουργία θεμελιωδών θεωρητικών βάσεων, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε γυναίκες άνω των 40 ετών, με χαμηλές ή και καθόλου δεξιότητες και προσόντα.
 • Αναγνώριση των γυναικών άνω των 40 ετών με χαμηλές ή και καθόλου δεξιότητες και προσόντα, ως μια διαφορετική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευόμενων, για τις οποίες η εκπαίδευση πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Image module
Image module

Γιατί;

Image module

Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης, αλλά μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην Ε.Ε. και το 30% των νεοσύστατων επιχειρηματιών είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα, σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τα τελευταία έτη, οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους άντρες. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τις γυναίκες άνω των 40 ετών, καθώς είναι ακόμα πιο δύσκολο γι’ αυτές να βρουν εργασία και να ενταχθούν (ή επανενταχθούν) στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση εργασίας για τις γυναίκες άνω των 40 ετών, είναι πρόκληση. Μένοντας κάποιος άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Το φύλο, η ηλικία και η μακροχρόνια ανεργία καθιστούν τις γυναίκες άνω των 40 ετών μια μειονεκτική ομάδα πολιτών.

Ωστόσο, οι κύριοι προβληματισμοί των εργοδοτών σχετικά με τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι μακροχρόνια άνεργες και αναζητούν εργασία είναι πως:

 • οι δεξιότητές τους είναι παρωχημένες
 • η τεχνογνωσία τους είναι παρωχημένη
 • το κόστος τους υπερβαίνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους
 • η πρόσληψή τους είναι ρίσκο
Image module

Πώς;

Το Έργο θα παράγει και θα προσφέρει δωρεάν τα ακόλουθα εργαλεία για την υποστήριξη των γυναικών που θέλουν να γίνουν e-επιχειρηματίες:

Eυρετήριο
των υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων για την γυναικεία e-επιχειρηματικότητα
Mentoring
στις γυναίκες προκειμένου να γίνουν e-επιχειρηματίες
On-line εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για γυναίκες e-επιχειρηματίες
Εγχειρίδιο
πώς να γίνεις μέντορας για την ανάπτυξη της e-επιχειρηματικότητας
Video
με στόχο την αναβάθμιση του κύρους της γυναικείας e-επιχειρηματικότητας

Προβλεπόμενο αντίκτυπο και πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη:

 • Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς/οργανισμούς, στο πλαίσιο της εργασιακής τους κουλτούρας, και θα αποτελέσουν ένα νέο τρόπο υλοποίησης στρατηγικών ενεργειών, που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση της γυναικείας e-επιχειρηματικότητας (ειδικά για γυναίκες άνω των 40 ετών).
 • Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έργου, στην κοινότητα των εκπαιδευτών, καθώς και σε οργανισμούς ανάπτυξης/υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να αναπαράγονται ή να προσαρμόζονται, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν μεγάλο αριθμό ατόμων.
 • Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί μέσα από την υλοποίηση του Έργου, θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μέσω του οποίου οι φορείς/οργανισμοί θα μπορούν να μοιράζονται καλές πρακτικές, εργαλεία, μεθόδους, αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.
Image module

Ποιοι;

  Το Έργο υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:

 • Ylä-Savo Vocational College (Φινλανδία)
 • ERROTU (Ισπανία)
 • APID Torino (Ιταλία)
 • Eurosuccess (Κύπρος)
 • Lestu (Λιθουανία)
 • p-consulting.gr (Ελλάδα)
 • Ένωση Γυναικών Πάτρας (Ελλάδα)