Ευρετήριο υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών εργαλείων και πρακτικών για τη στήριξη της γυναικείας e-επιχειρηματικότητας.

Το ευρετήριο αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο παρουσίασης υφιστάμενων μεθόδων και πρακτικών για τη στήριξη της γυναικείας e-επιχειρηματικότητας, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οργανισμούς/ιδρύματα/κολλέγια, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές για τη στήριξη γυναικών που επιθυμούν να γίνουν e-επιχειρηματίες (με έμφαση στις γυναίκες άνω των 40 ετών).

Στόχος του ευρετηρίου είναι να γνωστοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους εργαλεία και πρακτικές από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν βοηθήσει γυναίκες να δημιουργήσουν την δική τους e-επιχείρηση. Εκπαιδευτικοί οργανισμοί/ιδρύματα/κολλέγια (εκπαιδευτική κοινότητα) θα μπορούν να συμβουλευτούν το συγκεκριμένο εργαλείο, προκειμένου να επιλέξουν προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες/απαιτήσεις τους.

Το ευρετήριο αυτό αποτελεί μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά της στήριξη της γυναικείας e-επιχειρηματικότητας και θα ενημερώνεται τακτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.