εταίροι

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ

YLA SAVO

To YSAO (Κολλέγιο Ylä-Savo) είναι μέλος της Δημοτικής Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης του Ylä-Savo. Η Ομοσπονδία, η οποία αποτελείται από εννιά δήμους, είναι ο κύριος φορέας παροχής επαγγελματικής μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ο μοναδικός φορέας παροχής μαθητείας στην περιφέρεια.

Το YSAO είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί πάνω από 50 έτη. Το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα δραστηριοποιείται σε επιλεγμένους τομείς και βασικός του στόχος είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται στην επαγγελματική τους πορεία. Ο συνολικός αριθμός σπουδαστών στην επαγγελματική μετά-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη μαθητεία είναι 1.900 φοιτητές ετησίως. Απασχολούμε πάνω από 200 επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών.

Η Δημοτική Ομοσπονδία Εκπαίδευσης του Ylä-Savo παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής του Ylä-Savo. Συμμετέχει ενεργά στις περιφερειακές δράσεις για την εκπαίδευση και τη βιομηχανία, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη της ανάπτυξης των τοπικών βιομηχανιών, στην ανάπτυξη του προσωπικού και της εκπαίδευσης που παρέχεται από το YSAO και στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού τομέα.

Συνεργαζόμαστε ενεργά με διάφορους φορείς και ένας από τους στόχους μας είναι να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχή μας. Κύρια προτεραιότητα μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής του Ylä-Savo, ενώ ταυτόχρονα αποτελούμε βασικό παράγοντα εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ylä-Savo.

WINONLINE-LINE

APID TORINO

Η Apid είναι μια ένωση εργοδοτών που εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1989 χάρη στις γυναίκες επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο API Τορίνο, έναν τοπικό Σύνδεσμο Μικρών και Μεσαίων Βιομηχανιών που παρέχει υπηρεσίες και βοήθεια σε τοπικές επιχειρήσεις. Το Apid είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εστιασμένος στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών, με στόχο την προώθηση μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας, την ανάπτυξη στρατηγικών για την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών, την προώθηση των ίσων ευκαιριών, την ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, την ένταξη, την υποστήριξη της διαφορετικότητας και την ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο κύριος στόχος του ιδρύματος είναι να ενισχύσει την γυναικεία επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης και της ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και της δικτύωσης των γυναικών επιχειρηματιών.

WINONLINE-LINE

p-consulting.gr

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής με έδρα την Πάτρα (Ελλάδα).

Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή:

  • Ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησης τους.
  • Υπηρεσιών εκπαίδευσης, που στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών ποικίλων ομάδων στόχου (νέοι, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ηλικιωμένοι, άνεργοι, επιχειρηματίες κ.λπ.)
  • Υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων και online εκπαιδευτικών πλατφορμών
  • Οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών (μέσω της υλοποίησης Έργων), που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και κυρίως όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η εταιρεία είναι ένα ενεργό μέλος του EfVET (Ευρωπαϊκό Forum για την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και εκπροσωπεί τα μέλη από την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στις Βρυξέλλες.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με φορείς και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, με την πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη συνεργαστεί μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων και μέσα από ομάδες εργασίας σε διάφορα Ευρωπαϊκά Forums.

 

WINONLINE-LINE

eurosuccess

Η Eurosuccess (Κύπρος) παρέχει, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου, ειδικά σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess αναγνώρισε, από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε μεγάλη έμφαση στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα η Eurosuccess προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει, επίσης, αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσα από ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας του ιδρυτή της.Η Eurosuccess στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και στην ανάπτυξη της ομάδας της.Η Eurosuccess συμμετέχει σε παραπάνω από 60 Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, Erasmus+ και JUSTICE, σε τρία από τα οποία ως συντονιστής φορέας. Επίσης, είναι ένας από τους αξιολογητές της Κυπριακής Εθνικής Υπηρεσίας και των Νορβηγικών Ταμείων που απευθύνονται σε ΜΚΟ. Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος στους ακόλουθους Οργανισμούς: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).Η φιλοσοφία της Eurosuccess στηρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις αρχές: Εκτέλεση, Επανεξέταση, Βελτίωση, Επανασχεδιασμός. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Eurosuccess στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ποιότητας ISO 9001: 2008.Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

WINONLINE-LINE

LSMPS

Λιθουανική ένωση εκπαίδευσης και επιστημών
(LESTU)

Μια σύγχρονη, δυναμική και πολιτικά ανεξάρτητη οργάνωση που δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική προστασία των κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα – εθνικό, περιφερειακό και θεσμικό – και προκειμένου να συμβάλει στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Πιστεύουμε ότι όλοι αισθάνονται ασφαλείς, όχι απλά γιατί αποτελούν μέλη μας, αλλά γιατί αποτελούν μέλη μιας ομάδας που τους υπερασπίζεται, και της οποίας η φωνή λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους εργοδότες όσο και από την κυβέρνηση.
Το όραμά μας είναι μια εκπαιδευτική κοινότητα της οποίας η δύναμη βασίζεται στην επικοινωνία, την κοινωνική εταιρική σχέση και την εδραίωση των κοινωνικών εγγυήσεων στις συλλογικές συμβάσεις.
Σε ποιους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας;
Σε εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές, υποστηρικτικό προσωπικό, βιβλιοθηκονόμους και μη διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που επιθυμούν να οικοδομήσουν μια κοινωνία που θα εστιάζει όχι μόνο στις υποχρεώσεις των πολιτών, αλλά και τα δικαιώματα και την κοινωνική και οικονομική ευημερία όλων.
Τι και με ποιο τρόπο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας;
Αντιπροσωπεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα επαγγελματικά, εργασιακά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού και παρέχουμε νομικές συμβουλές σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Η ομάδα του LESTU αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που πραγματοποιούν νομικές αναλύσεις και έρευνες, παρέχουν εκπαίδευση στα μέλη και κατάρτιση για την ανάπτυξη του προσωπικού, συμμετέχουν και βοηθούν στην προετοιμασία διαφόρων επιπέδων συλλογικών διαπραγματεύσεων

WINONLINE-LINE

Ένωση Γυναικών Πάτρας

Η Ένωση Γυναικών Πάτρας είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός προστασίας και ενίσχυσης γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ιδρύθηκε το 1991 από την Κούλα Ρογδάκη, με βασικό άξονα την προσφορά στον άνθρωπο.

Σήμερα, 29 χρόνια αργότερα, η τωρινή πρόεδρος, Άννα Μαρία Ρογδάκη, κόρη της αείμνηστης ιδρύτριας, συνεχίζει με επιτυχία το όραμα της μητέρας και την τελευταία της επιθυμία – η Ε.ΓΥ.ΠΑ να “μεγαλώσει” κι άλλο και να βοηθά καθημερινά περισσότερους ανθρώπους.

Η Ένωση Γυναικών Πάτρας είναι πλέον το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό σωματείο στη νοτιοδυτική Ελλάδα, απαριθμώντας περισσότερα από πέντε χιλιάδες ενεργά μέλη και με δωρεές που ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ.

Γνωρίζοντας ότι αυτοί που έχουν ανάγκη είναι πολλοί περισσότεροι από αυτούς που ενδιαφέρονται να  βοηθήσουν, προσπαθούν να σταθούν κοντά στον πάσχοντα άνθρωπο, κάνοντας τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για εκείνο.

WINONLINE-LINE

Errotu

Το ERROTU είναι μια MME αρχιτεκτονικής που εξειδικεύεται στον τομέα της τρίτης ηλικίας, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την άνοια. Ιδρυθείσα το 2014 η εταιρεία απασχολείται σε δύο τομείς: αφ’ ενός τη συμβουλευτική και εκπαίδευση και αφ’ ετέρου τη διαχείριση, ανάπτυξη και το σχεδιασμό έργων, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ειδικά των ηλικιωμένων, μέσα από τη διαμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Τα ιδρυτικά μέλη του ERROTU διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, μέσω των συστημάτων ISO UNE 9001, ISO UNE 170001 και ISO UNE 170002.

Έχουν εμπειρία στη συμβουλευτική (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων), στην ποιοτική διαχείριση, τη διαχείριση έργων και την εκπαίδευση. Παράλληλα, ήταν ομιλήτριες σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και forums. Έχουν συμμετάσχει και αναπτύξει εθνικά και διεθνή έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και τη σύνδεση με το οικιστικό περιβάλλον. Σε έργα Erasmus+, συγκεκριμένα όπως το INTGEN, το TECHsenior, το GROWMAT,το  D-CARE, το DEAL e.g

Επιπλέον, συνεργάζονται με το ίδρυμα Aubixa, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με άνοια.

WINONLINE-LINE
partners