Διαδικτυακή έρευνα για γυναίκες

Διαδικτυακή έρευνα για γυναίκες

Η συνεργασία μας πραγματοποιεί μια διαδικτυακή έρευνα, απευθυνόμενη σε γυναίκες που θέλουν να γίνουν ηλεκτρονικοί επιχειρηματίες.

Χρειάζονται μόνο 3 λεπτά για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει το επίπεδο γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, την έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες πληροφορικής και το μάρκετινγκ, τις προσδοκίες από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.

Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Erasmus +WinOnLine, το οποίο επικεντρώνεται σε γυναίκες ηλικίας 40+ ετών και στοχεύει στην εκπαίδευσή τους να γίνουν ηλεκτρονικοί επιχειρηματίες.